A projekt ismertetése

A projekt célja

A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, melynél figyelembe vettük a védendő értékek nagyságát, különös tekintettel az emberi élet védelmére és az árvízi kockázatok mértékére. A projekt konkrét célja a Tisza teljes hazai szakaszán az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése. Ez jól illeszkedik a magyar vízügypolitika országos, és ezen belül a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési koncepció céljaihoz, valamint összhangban van a vonatkozó szakpolitikai tervekkel és stratégiákkal.

A projekt által érintett terület

A fejlesztés által érintett terület az Alföld nagytájban helyezkedik el, Mezőtúr és Gyomaendrőd települések közigazgatási területén található. A fejlesztés a Hármas-Körös jobb part, 61+200-66+000 tkm közötti szakaszát, a 12.03 árvízvédelmi védvonalat, ezen belül a 2.87 Nagy Sárréti árvízvédelmi öblözetet érinti, amelynek területe 908,72 km2.

A beruházással érintett terület átnézetes helyszínrajza

Jelenlegi helyzet

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fő-védvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja. A magassági hiány átlagos értéke 1,49 m, maximális mértéke 2,34 m (64+547 tkm-ben). Ehhez társul továbbá a töltések kedvezőtlen geotechnikai állapota. A mértékadó árvízszint (MÁSZ) felülvizsgálati eredményei egyértelműen jelzik, hogy a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer tartalékai a legtöbb folyószakaszon kimerültek. Ha figyelembe vesszük a klímaváltozást, és nem állítjuk meg a nagyvízi meder vízszállító képességének csökkenését, a Tisza-völgy árvízi biztonságának jelentős csökkenésével kell számolni. Az új töltés koronaszintje - a tervezett burkolatmagasságot is beleértve – az új mértékadó árvízszintnél 1 méterrel lesz magasabb.

Projekttől elvárt eredmények

A projekt megvalósításával a védvonal kiépítettsége az adott töltésszakaszon a jelenlegi 3,9 %-ról 20,8 %-ra növekszik. Árhullám esetén az ingatlanokon csökkenni fognak a fakadóvíz által okozott károk.

Részletes helyszínrajz

Tervezett fejlesztések

Töltésfejlesztést végzünk a Hármas-Körös jobb part 61+200-66+000 tkm szakaszai között, majd a töltés koronájára a 61+200-66+000 tkm szelvények között 3 m széles szilárd burkolatot teszünk, mely részben biztosítja a fenntartási munkáknál és vízkárelhárításkor a helyszín biztonságos megközelítését, valamint lehetővé teszi a kerékpáros közlekedést is. A meglévő töltéskoronán a 60+700-61+200 tkm szelvények között szilárd burkolatú utat, valamint a töltéskoronán a 60+100-60+700 és a 66+000-67+452 tkm szelvények között szórt utat készítünk. Az árvízvédelmi töltés mentett oldali töltéslába átlagosan 8 méterrel közelebb kerül az árvízvédelmi töltéssel határos mentett oldali ingatlanokhoz. Az árvízvédelmi töltés méretét azért nem a vízoldal felé fejlesztjük, mert csak ilyen műszaki megoldással tudjuk fenntartani a nagyvízi meder árvízlevezető képességét. Az új mentett oldali töltésláb mellett 10 méter szélességű, kizárólag árvízvédelmi célú előteret (szabadon tartandó sáv), az azt követő 3 méteres sávban pedig nyílt szivárgó csatornát alakítunk ki.

Felújítjuk a Peresi gátőrtelepet: a közel 100 éves, vályogfalú gátőrházat elbontjuk és helyére egy új, korszerű épületet emelünk. A telepen található munkás pihenő és szertár épületeket is felújítjuk.

Felújítjuk a Soczózugi gátőrtelep bekötőútját a 67+452-68+302 tkm szelvények között.

Felújítjuk a Zsófiamajori gátőrház bekötőútját mintegy 2500 m hosszan.

Töltéstartozékokat (szelvénykövek, VO kövek, sorompók, jelzőtáblák) cserélünk.

Megerősítjük az altalajt a 63+425-63+525 tkm és a 65+715-65+840 tkm között.

Áthelyezünk a fejlesztéshez kapcsolódóan 2 db árvízi vízmércét (3202, 3203 sz.).

Beszerzünk 1 db önjáró grédert (fenntartó gép) kiegészítő eszközökkel.

Töltésfejlesztés mintakeresztszelvénye

Jellemző adatok

Projekt megnevezése: Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00012
Projektgazda, Konzorciumvezető neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Projektgazda székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Konzorciumi partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Konzorciumi partner székhelye: 5700 Gyula, Városház u. 26.
Támogatás összege: 3 073 022 000 HUF
Támogatás intenzitása: 100%
Projektmegvalósítás kezdete: 2016.10.03.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.05.29. 
Kivitelezés tervezett kezdete: 2018. március
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság: 11 824 fő


A Kohéziós Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból támogatott projekt.