A projekt ismertetése

A projekt célja, szükségessége

A projekt keretében elvégzett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, melynél figyelembe vettük a védendő értékek nagyságát, különös tekintettel az emberi élet védelmére és az árvízi kockázatok mértékére. A projekt konkrét célja a Tisza teljes hazai szakaszán az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése. Ez jól illeszkedik a magyar vízügypolitika országos, és ezen belül a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési koncepció céljaihoz, valamint összhangban van a vonatkozó szakpolitikai tervekkel és stratégiákkal.

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fő-védvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolta. A magassági hiány átlagos értéke 1,49 m, maximális mértéke 2,34 m (64+547 tkm-ben) volt. Ehhez társult a töltések kedvezőtlen geotechnikai állapota. A mértékadó árvízszint (MÁSZ) felülvizsgálati eredményei egyértelműen jelezték, hogy a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer tartalékai a legtöbb folyószakaszon kimerültek. Ha figyelembe vesszük a klímaváltozást, és nem állítjuk meg a nagyvízi meder vízszállító képességének csökkenését, a Tisza-völgy árvízi biztonságának jelentős csökkenésével számolhatunk. Az új töltés koronaszintje - a burkolatmagasságot is beleértve – az új mértékadó árvízszintnél 1 méterrel lett magasabb.


Töltésfejlesztés mintakeresztszelvénye

 

A projekt által érintett terület

A fejlesztés által érintett terület az Alföld nagytájban helyezkedik el, Mezőtúr és Gyomaendrőd települések közigazgatási területén található. A fejlesztés a Hármas-Körös jobb part, 61+200-66+000 tkm közötti szakaszát, a 12.03 árvízvédelmi védvonalat, ezen belül a 2.87 Nagy Sárréti árvízvédelmi öblözetet érinti, amelynek területe 908,72 km2.


A beruházással érintett terület átnézetes helyszínrajza

 

Eredmények

A projekt megvalósításával a védvonal kiépítettsége az adott töltésszakaszon 3,9 %-ról 20,8 %-ra növekedett. Árhullám esetén csökkenni fognak a fakadóvíz által okozott károk az ingatlanokon.


Részletes helyszínrajz

 

Megvalósult fejlesztések

Töltésfejlesztést végeztünk a Hármas-Körös jobb part 61+200-66+000 tkm szakaszai között, majd a töltés koronájára a 61+200-66+000 tkm szelvények között 3 m széles szilárd burkolatot tettünk, mely részben biztosítja a fenntartási munkáknál és vízkárelhárításkor a helyszín biztonságos megközelítését, valamint lehetővé teszi a kerékpáros közlekedést is. A meglévő töltéskoronán a 60+700-61+200 tkm szelvények között szilárd burkolatú utat, valamint a 60+100-60+700 és a 66+000-67+452 tkm szelvények között szórt utat készítettünk. Megerősítettük az altalajt a 63+425-63+525 tkm és a 65+715-65+840 tkm között. Az árvízvédelmi töltés mentett oldali töltéslába átlagosan 8 méterrel került közelebb az árvízvédelmi töltéssel határos mentett oldali ingatlanokhoz. Az árvízvédelmi töltés méretét azért nem a vízoldal felé fejlesztettük, mert csak ilyen műszaki megoldással tudtuk fenntartani a nagyvízi meder árvízlevezető képességét. Az új mentett oldali töltésláb mellett 10 méter szélességű, kizárólag árvízvédelmi célú előteret (szabadon tartandó sáv), az azt követő 3 méteres sávban pedig nyílt szivárgó csatornát alakítottunk ki.

Felújítottuk a Peresi gátőrtelepet: a közel 100 éves, vályogfalú gátőrházat elbontottuk és helyére egy új, energiatakarékos épületet emeltünk. A telepen található munkáspihenő és szertár épületeket is megújultak.

Felújítottuk a Soczózugi gátőrtelep bekötőútját (Huszár Mátyás út) a 67+452-68+302 tkm szelvények között.

Felújítottuk a Zsófiamajori gátőrház bekötőútját mintegy 2500 m hosszan.

Töltéstartozékokat (szelvénykövek, VO kövek, sorompók, jelzőtáblák) cseréltünk.

Áthelyeztünk és felújítottunk a fejlesztéshez kapcsolódóan 2 db tetőző árvízi vízmércét.

A tervezett önjáró gréderen (fenntartó gép) felül beszereztünk további eszközöket igazgatóságunk részére: platós és 6 személyes zárt tehergépjárműveket, 15 tonnás tehergépjárművet pótkocsival, valamint mobilkompresszort.

 

Jellemző adatok

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00012
Projektgazda, Konzorciumvezető neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Projektgazda székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Konzorciumi partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Konzorciumi partner székhelye: 5700 Gyula, Városház u. 26.
Támogatás összege: 3 022 652 840 HUF
Projektmegvalósítás kezdete: 2016.10.03.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.07.30.
Kivitelezés kezdete: 2018. június 14.
Műszaki átadás: 2020.10.29.
Támogatás mértéke: 100%
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság: 11 824 fő


A Kohéziós Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból támogatott projekt.